NameCard Mỹ Thuật

Thông số: cấu hình
Thiết kế: Miễn phí
Chất liệu: Giấy Mỹ Thuật Các Loại
Gia công: Cán màng mờ hoặc trong, bo tròn 4 góc
Kích thươc: 90×55
Số lượng:100chiếc/hộp
Tại Xưởng in Bảo Hân

Danh mục: