Tờ Gấp Giấy Thường

Thông số: cấu hình
Thiết kế: Tư Vấn Thêm
Chất liệu: Giấy Mỹ Thuật
Gia công: Cán màng mờ hoặc bóng
Kích thươc: a4 – Tùy chọn
Số lượng: không giới hạn
Tại Xưởng in Bảo Hân